Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 75 73 73 69
29/01 kl 01 77 73 74 72
29/01 kl 02 85 77 77 77
29/01 kl 03 92 81 80 78
29/01 kl 04 96 92 91 91
29/01 kl 05 88 92 93 94
29/01 kl 06 82 84 85 85
29/01 kl 07 88 88 85 88
29/01 kl 08 100 95 95 97
29/01 kl 09 105 91 94 93
29/01 kl 10 100 83 82 83
29/01 kl 11 95 80 78 78
29/01 kl 12 92 78 78 76
29/01 kl 13 83 75 77 74
29/01 kl 14 81 75 74 72
29/01 kl 15 85 85 82 80
29/01 kl 16 91 91 93 89
29/01 kl 17 90 88 90 88
29/01 kl 18 86 92 90 87
29/01 kl 19 88 99 98 93
29/01 kl 20 100 104 104 100
29/01 kl 21 108 103 105 104
29/01 kl 22 106 97 95 94
29/01 kl 23 99 91 88 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 110 91 104 81 170
Max fra modell: 27.01 18 110 90 105 80 155
Max fra modell: 27.01 12 113 90 104 76 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm