Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 3 16 10 -
29/01 kl 01 7 22 12 -
29/01 kl 02 9 22 14 -
29/01 kl 03 5 16 10 -
29/01 kl 04 10 22 12 -
29/01 kl 05 11 24 9 -
29/01 kl 06 10 21 2 -
29/01 kl 07 10 20 4 -
29/01 kl 08 14 27 8 -
29/01 kl 09 14 30 8 -
29/01 kl 10 13 29 9 -
29/01 kl 11 15 32 13 -
29/01 kl 12 19 39 15 -
29/01 kl 13 16 39 14 -
29/01 kl 14 16 37 14 -
29/01 kl 15 16 36 19 -
29/01 kl 16 17 36 18 -
29/01 kl 17 14 35 11 -
29/01 kl 18 15 37 16 -
29/01 kl 19 15 36 21 -
29/01 kl 20 15 34 20 -
29/01 kl 21 12 29 18 -
29/01 kl 22 9 25 18 -
29/01 kl 23 11 28 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 12 39 22 84
Laveste værets virkning -2 -11 3 -42 -25
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm