Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 65 16 81 -
30/01 kl 01 61 6 67 -
30/01 kl 02 59 6 65 -
30/01 kl 03 63 4 67 -
30/01 kl 04 72 1 73 -
30/01 kl 05 80 -6 74 -
30/01 kl 06 81 -8 73 -
30/01 kl 07 82 -12 70 -
30/01 kl 08 85 -15 70 -
30/01 kl 09 87 -22 65 -
30/01 kl 10 81 -28 53 -
30/01 kl 11 73 -30 43 -
30/01 kl 12 67 -25 42 -
30/01 kl 13 64 -25 39 -
30/01 kl 14 61 -27 34 -
30/01 kl 15 61 -24 37 -
30/01 kl 16 67 -20 47 -
30/01 kl 17 73 -21 52 -
30/01 kl 18 74 -23 51 -
30/01 kl 19 75 -20 55 -
30/01 kl 20 80 -17 63 -
30/01 kl 21 84 -15 69 -
30/01 kl 22 83 -13 70 -
30/01 kl 23 76 -10 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 91 104 81 170
Laveste vannstand 73 59 73 34 56
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm