Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 72 87 81 -
30/01 kl 01 66 79 67 -
30/01 kl 02 61 75 65 -
30/01 kl 03 62 75 67 -
30/01 kl 04 67 81 73 -
30/01 kl 05 68 82 74 -
30/01 kl 06 65 79 73 -
30/01 kl 07 62 80 70 -
30/01 kl 08 57 77 70 -
30/01 kl 09 55 74 65 -
30/01 kl 10 46 66 53 -
30/01 kl 11 33 56 43 -
30/01 kl 12 28 53 42 -
30/01 kl 13 26 48 39 -
30/01 kl 14 21 44 34 -
30/01 kl 15 19 47 37 -
30/01 kl 16 26 55 47 -
30/01 kl 17 34 62 52 -
30/01 kl 18 36 63 51 -
30/01 kl 19 35 65 55 -
30/01 kl 20 42 74 63 -
30/01 kl 21 49 80 69 -
30/01 kl 22 53 85 70 -
30/01 kl 23 49 81 66 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 93 118 87 158
Laveste vannstand 72 56 66 19 43
Avvik gult nivå -71 -90 -65 -96 -25
Avvik orange nivå -102 -121 -96 -127 -56
Avvik rødt nivå -118 -137 -112 -143 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm