Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 88 81 80 76
30/01 kl 01 72 67 66 66
30/01 kl 02 68 65 63 61
30/01 kl 03 68 67 66 64
30/01 kl 04 70 73 69 66
30/01 kl 05 71 74 73 70
30/01 kl 06 65 73 72 73
30/01 kl 07 66 70 71 71
30/01 kl 08 75 70 67 70
30/01 kl 09 78 65 60 67
30/01 kl 10 74 53 56 57
30/01 kl 11 62 43 45 47
30/01 kl 12 55 42 33 39
30/01 kl 13 48 39 36 38
30/01 kl 14 46 34 43 41
30/01 kl 15 44 37 38 40
30/01 kl 16 44 47 40 43
30/01 kl 17 49 52 53 51
30/01 kl 18 50 51 58 52
30/01 kl 19 50 55 53 52
30/01 kl 20 60 63 58 60
30/01 kl 21 73 69 70 68
30/01 kl 22 76 70 68 71
30/01 kl 23 68 66 56 65

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 110 91 104 81 170
Max fra modell: 27.01 18 110 90 105 80 155
Max fra modell: 27.01 12 113 90 104 76 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm