Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 7 22 16 -
30/01 kl 01 5 18 6 -
30/01 kl 02 2 16 6 -
30/01 kl 03 -1 12 4 -
30/01 kl 04 -5 9 1 -
30/01 kl 05 -12 2 -6 -
30/01 kl 06 -16 -2 -8 -
30/01 kl 07 -20 -2 -12 -
30/01 kl 08 -28 -8 -15 -
30/01 kl 09 -32 -13 -22 -
30/01 kl 10 -35 -15 -28 -
30/01 kl 11 -40 -17 -30 -
30/01 kl 12 -39 -14 -25 -
30/01 kl 13 -38 -16 -25 -
30/01 kl 14 -40 -17 -27 -
30/01 kl 15 -42 -14 -24 -
30/01 kl 16 -41 -12 -20 -
30/01 kl 17 -39 -11 -21 -
30/01 kl 18 -38 -11 -23 -
30/01 kl 19 -40 -10 -20 -
30/01 kl 20 -38 -6 -17 -
30/01 kl 21 -35 -4 -15 -
30/01 kl 22 -30 2 -13 -
30/01 kl 23 -27 5 -10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 12 39 22 84
Laveste værets virkning -2 -11 3 -42 -25
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm