Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 70 -1 69 -
31/01 kl 01 64 1 65 -
31/01 kl 02 60 -4 56 -
31/01 kl 03 58 0 58 -
31/01 kl 04 64 3 67 -
31/01 kl 05 73 0 73 -
31/01 kl 06 78 6 84 -
31/01 kl 07 79 14 93 -
31/01 kl 08 83 21 104 -
31/01 kl 09 88 24 112 -
31/01 kl 10 87 26 113 -
31/01 kl 11 80 36 116 -
31/01 kl 12 73 38 111 -
31/01 kl 13 68 35 103 -
31/01 kl 14 63 38 101 -
31/01 kl 15 60 44 104 -
31/01 kl 16 62 45 107 -
31/01 kl 17 67 47 114 -
31/01 kl 18 71 58 129 -
31/01 kl 19 72 76 148 -
31/01 kl 20 75 89 164 -
31/01 kl 21 81 89 170 -
31/01 kl 22 85 78 163 -
31/01 kl 23 82 68 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 91 104 81 170
Laveste vannstand 73 59 73 34 56
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm