Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 45 76 69 -
31/01 kl 01 43 73 65 -
31/01 kl 02 43 74 56 -
31/01 kl 03 45 76 58 -
31/01 kl 04 54 84 67 -
31/01 kl 05 65 94 73 -
31/01 kl 06 74 105 84 -
31/01 kl 07 79 111 93 -
31/01 kl 08 84 117 104 -
31/01 kl 09 95 126 112 -
31/01 kl 10 99 128 113 -
31/01 kl 11 94 126 116 -
31/01 kl 12 87 127 111 -
31/01 kl 13 85 127 103 -
31/01 kl 14 85 126 101 -
31/01 kl 15 84 132 104 -
31/01 kl 16 86 140 107 -
31/01 kl 17 96 144 114 -
31/01 kl 18 108 152 129 -
31/01 kl 19 105 156 148 -
31/01 kl 20 104 157 164 -
31/01 kl 21 114 158 170 -
31/01 kl 22 117 156 163 -
31/01 kl 23 111 150 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 112 93 118 87 158
Laveste vannstand 72 56 66 19 43
Avvik gult nivå -71 -90 -65 -96 -25
Avvik orange nivå -102 -121 -96 -127 -56
Avvik rødt nivå -118 -137 -112 -143 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm