Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 61 69 60 61
31/01 kl 01 59 65 65 59
31/01 kl 02 55 56 58 57
31/01 kl 03 58 58 58 59
31/01 kl 04 73 67 70 69
31/01 kl 05 88 73 83 82
31/01 kl 06 91 84 86 90
31/01 kl 07 92 93 88 95
31/01 kl 08 100 104 99 103
31/01 kl 09 110 112 107 111
31/01 kl 10 109 113 104 108
31/01 kl 11 102 116 105 105
31/01 kl 12 102 111 105 104
31/01 kl 13 106 103 103 101
31/01 kl 14 106 101 102 98
31/01 kl 15 106 104 102 103
31/01 kl 16 115 107 110 110
31/01 kl 17 130 114 116 115
31/01 kl 18 144 129 127 126
31/01 kl 19 147 148 142 138
31/01 kl 20 161 164 155 154
31/01 kl 21 176 170 152 152
31/01 kl 22 177 163 143 142
31/01 kl 23 164 150 133 134

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 110 91 104 81 170
Max fra modell: 27.01 18 110 90 105 80 155
Max fra modell: 27.01 12 113 90 104 76 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm