Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -25 6 -1 -
31/01 kl 01 -21 9 1 -
31/01 kl 02 -17 14 -4 -
31/01 kl 03 -13 18 0 -
31/01 kl 04 -10 20 3 -
31/01 kl 05 -8 21 0 -
31/01 kl 06 -4 27 6 -
31/01 kl 07 0 32 14 -
31/01 kl 08 1 34 21 -
31/01 kl 09 7 38 24 -
31/01 kl 10 12 41 26 -
31/01 kl 11 14 46 36 -
31/01 kl 12 14 54 38 -
31/01 kl 13 17 59 35 -
31/01 kl 14 22 63 38 -
31/01 kl 15 24 72 44 -
31/01 kl 16 24 78 45 -
31/01 kl 17 29 77 47 -
31/01 kl 18 37 81 58 -
31/01 kl 19 33 84 76 -
31/01 kl 20 29 82 89 -
31/01 kl 21 33 77 89 -
31/01 kl 22 32 71 78 -
31/01 kl 23 29 68 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 34 12 39 22 84
Laveste værets virkning -2 -11 3 -42 -25
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm