Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 115 50 165 157
27/01 kl 14 96 52 148 144
27/01 kl 15 59 56 115 113
27/01 kl 16 12 56 68 60
27/01 kl 17 -36 51 15 9
27/01 kl 18 -73 46 -27 -34
27/01 kl 19 -90 36 -54 -53
27/01 kl 20 -81 34 -47 -48
27/01 kl 21 -54 31 -23 -22
27/01 kl 22 -13 30 17 14
27/01 kl 23 34 26 60 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 128 139 96 131
Laveste vannstand -54 -69 -75 -83 -53
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm