Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 75 21 96 99
28/01 kl 01 95 17 112 112
28/01 kl 02 88 14 102 99
28/01 kl 03 59 15 74 67
28/01 kl 04 19 8 27 27
28/01 kl 05 -23 7 -16 -17
28/01 kl 06 -59 6 -53 -53
28/01 kl 07 -76 7 -69 -
28/01 kl 08 -68 8 -60 -
28/01 kl 09 -39 8 -31 -
28/01 kl 10 2 12 14 -
28/01 kl 11 48 11 59 -
28/01 kl 12 89 14 103 -
28/01 kl 13 112 16 128 -
28/01 kl 14 108 17 125 -
28/01 kl 15 79 21 100 -
28/01 kl 16 36 20 56 -
28/01 kl 17 -12 22 10 -
28/01 kl 18 -55 21 -34 -
28/01 kl 19 -83 25 -58 -
28/01 kl 20 -88 27 -61 -
28/01 kl 21 -70 31 -39 -
28/01 kl 22 -36 33 -3 -
28/01 kl 23 8 37 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 128 139 96 131
Laveste vannstand -54 -69 -75 -83 -53
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm