Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 95 103 96 99
28/01 kl 01 109 116 112 112
28/01 kl 02 103 110 102 99
28/01 kl 03 70 76 74 67
28/01 kl 04 26 33 27 27
28/01 kl 05 -16 -8 -16 -17
28/01 kl 06 -57 -49 -53 -53
28/01 kl 07 -73 -61 -69 -
28/01 kl 08 -64 -52 -60 -
28/01 kl 09 -36 -28 -31 -
28/01 kl 10 10 19 14 -
28/01 kl 11 51 59 59 -
28/01 kl 12 97 104 103 -
28/01 kl 13 122 130 128 -
28/01 kl 14 120 128 125 -
28/01 kl 15 93 103 100 -
28/01 kl 16 48 56 56 -
28/01 kl 17 2 12 10 -
28/01 kl 18 -39 -28 -34 -
28/01 kl 19 -68 -56 -58 -
28/01 kl 20 -72 -59 -61 -
28/01 kl 21 -50 -36 -39 -
28/01 kl 22 -13 1 -3 -
28/01 kl 23 36 52 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 130 150 109 153
Laveste vannstand -51 -73 -81 -94 -63
Avvik gult nivå -13 -48 -28 -69 -25
Avvik orange nivå -35 -70 -50 -91 -47
Avvik rødt nivå -45 -80 -60 -101 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm