Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 99 96 97 96
28/01 kl 01 112 112 112 113
28/01 kl 02 99 102 101 103
28/01 kl 03 67 74 72 72
28/01 kl 04 27 27 28 29
28/01 kl 05 -17 -16 -15 -14
28/01 kl 06 -53 -53 -53 -53
28/01 kl 07 -73 -69 -67 -67
28/01 kl 08 -64 -60 -58 -56
28/01 kl 09 -32 -31 -29 -26
28/01 kl 10 13 14 16 17
28/01 kl 11 63 59 61 61
28/01 kl 12 108 103 105 104
28/01 kl 13 133 128 130 130
28/01 kl 14 127 125 127 128
28/01 kl 15 99 100 103 104
28/01 kl 16 58 56 57 58
28/01 kl 17 14 10 11 13
28/01 kl 18 -27 -34 -31 -30
28/01 kl 19 -50 -58 -56 -56
28/01 kl 20 -51 -61 -59 -58
28/01 kl 21 -33 -39 -37 -37
28/01 kl 22 0 -3 -2 0
28/01 kl 23 47 45 47 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 165 128 139 96 131
Max fra modell: 27.01 18 165 130 138 96 127
Max fra modell: 27.01 12 165 130 137 95 129
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm