Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 20 28 21 24
28/01 kl 01 14 21 17 17
28/01 kl 02 15 22 14 11
28/01 kl 03 11 17 15 8
28/01 kl 04 7 14 8 8
28/01 kl 05 7 15 7 6
28/01 kl 06 2 10 6 6
28/01 kl 07 3 15 7 -
28/01 kl 08 4 16 8 -
28/01 kl 09 3 11 8 -
28/01 kl 10 8 17 12 -
28/01 kl 11 3 11 11 -
28/01 kl 12 8 15 14 -
28/01 kl 13 10 18 16 -
28/01 kl 14 12 20 17 -
28/01 kl 15 14 24 21 -
28/01 kl 16 12 20 20 -
28/01 kl 17 14 24 22 -
28/01 kl 18 16 27 21 -
28/01 kl 19 15 27 25 -
28/01 kl 20 16 29 27 -
28/01 kl 21 20 34 31 -
28/01 kl 22 23 37 33 -
28/01 kl 23 28 44 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 44 51 21 93
Laveste værets virkning 20 2 -4 -15 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm