Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 53 41 94 -
29/01 kl 01 85 42 127 -
29/01 kl 02 93 44 137 -
29/01 kl 03 74 42 116 -
29/01 kl 04 39 41 80 -
29/01 kl 05 -2 42 40 -
29/01 kl 06 -42 40 -2 -
29/01 kl 07 -69 37 -32 -
29/01 kl 08 -74 41 -33 -
29/01 kl 09 -55 43 -12 -
29/01 kl 10 -20 42 22 -
29/01 kl 11 23 37 60 -
29/01 kl 12 66 35 101 -
29/01 kl 13 99 32 131 -
29/01 kl 14 109 30 139 -
29/01 kl 15 93 21 114 -
29/01 kl 16 58 17 75 -
29/01 kl 17 13 14 27 -
29/01 kl 18 -33 14 -19 -
29/01 kl 19 -69 13 -56 -
29/01 kl 20 -85 10 -75 -
29/01 kl 21 -78 6 -72 -
29/01 kl 22 -53 6 -47 -
29/01 kl 23 -15 3 -12 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 128 139 96 131
Laveste vannstand -54 -69 -75 -83 -53
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm