Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -4 20 3 -
30/01 kl 01 -7 19 -1 -
30/01 kl 02 -5 21 3 -
30/01 kl 03 -7 19 4 -
30/01 kl 04 -8 17 3 -
30/01 kl 05 -11 15 1 -
30/01 kl 06 -7 17 -1 -
30/01 kl 07 -6 16 0 -
30/01 kl 08 -9 12 -1 -
30/01 kl 09 -7 10 1 -
30/01 kl 10 -8 10 -1 -
30/01 kl 11 -6 10 -3 -
30/01 kl 12 -7 9 -2 -
30/01 kl 13 -10 6 -5 -
30/01 kl 14 -9 7 -5 -
30/01 kl 15 -11 7 -4 -
30/01 kl 16 -10 8 -4 -
30/01 kl 17 -11 10 -8 -
30/01 kl 18 -13 7 -9 -
30/01 kl 19 -14 9 -7 -
30/01 kl 20 -13 12 -7 -
30/01 kl 21 -15 13 -4 -
30/01 kl 22 -13 12 -3 -
30/01 kl 23 -11 14 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 44 51 21 93
Laveste værets virkning 20 2 -4 -15 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm