Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 5 -3 2 -
31/01 kl 01 45 -2 43 -
31/01 kl 02 74 -1 73 -
31/01 kl 03 82 -1 81 -
31/01 kl 04 67 -1 66 -
31/01 kl 05 36 1 37 -
31/01 kl 06 0 3 3 -
31/01 kl 07 -34 4 -30 -
31/01 kl 08 -58 7 -51 -
31/01 kl 09 -64 11 -53 -
31/01 kl 10 -49 17 -32 -
31/01 kl 11 -20 21 1 -
31/01 kl 12 17 25 42 -
31/01 kl 13 55 28 83 -
31/01 kl 14 84 33 117 -
31/01 kl 15 94 37 131 -
31/01 kl 16 82 46 128 -
31/01 kl 17 52 48 100 -
31/01 kl 18 14 51 65 -
31/01 kl 19 -25 54 29 -
31/01 kl 20 -56 64 8 -
31/01 kl 21 -71 67 -4 -
31/01 kl 22 -67 74 7 -
31/01 kl 23 -46 77 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 128 139 96 131
Laveste vannstand -54 -69 -75 -83 -53
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm