Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -7 19 2 -
31/01 kl 01 34 61 43 -
31/01 kl 02 63 90 73 -
31/01 kl 03 73 100 81 -
31/01 kl 04 58 86 66 -
31/01 kl 05 29 58 37 -
31/01 kl 06 -5 23 3 -
31/01 kl 07 -37 -10 -30 -
31/01 kl 08 -60 -28 -51 -
31/01 kl 09 -63 -31 -53 -
31/01 kl 10 -43 -17 -32 -
31/01 kl 11 -11 15 1 -
31/01 kl 12 29 58 42 -
31/01 kl 13 70 98 83 -
31/01 kl 14 103 132 117 -
31/01 kl 15 114 153 131 -
31/01 kl 16 109 152 128 -
31/01 kl 17 82 129 100 -
31/01 kl 18 43 91 65 -
31/01 kl 19 6 56 29 -
31/01 kl 20 -23 37 8 -
31/01 kl 21 -41 18 -4 -
31/01 kl 22 -37 20 7 -
31/01 kl 23 -17 45 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 130 150 109 153
Laveste vannstand -51 -73 -81 -94 -63
Avvik gult nivå -13 -48 -28 -69 -25
Avvik orange nivå -35 -70 -50 -91 -47
Avvik rødt nivå -45 -80 -60 -101 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm