Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 14 2 -7 -5
31/01 kl 01 59 43 36 34
31/01 kl 02 94 73 63 63
31/01 kl 03 101 81 75 74
31/01 kl 04 88 66 62 58
31/01 kl 05 58 37 32 31
31/01 kl 06 26 3 -4 -4
31/01 kl 07 -5 -30 -37 -35
31/01 kl 08 -29 -51 -55 -55
31/01 kl 09 -33 -53 -55 -55
31/01 kl 10 -15 -32 -37 -37
31/01 kl 11 21 1 -6 -4
31/01 kl 12 58 42 35 38
31/01 kl 13 98 83 79 80
31/01 kl 14 132 117 113 117
31/01 kl 15 144 131 127 129
31/01 kl 16 136 128 127 129
31/01 kl 17 109 100 99 102
31/01 kl 18 79 65 64 65
31/01 kl 19 48 29 31 33
31/01 kl 20 23 8 13 13
31/01 kl 21 12 -4 9 11
31/01 kl 22 27 7 18 16
31/01 kl 23 58 31 48 46

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 165 128 139 96 131
Max fra modell: 27.01 18 165 130 138 96 127
Max fra modell: 27.01 12 165 130 137 95 129
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm