Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -12 14 -3 -
31/01 kl 01 -11 16 -2 -
31/01 kl 02 -11 16 -1 -
31/01 kl 03 -9 18 -1 -
31/01 kl 04 -9 19 -1 -
31/01 kl 05 -7 22 1 -
31/01 kl 06 -5 23 3 -
31/01 kl 07 -3 24 4 -
31/01 kl 08 -2 30 7 -
31/01 kl 09 1 33 11 -
31/01 kl 10 6 32 17 -
31/01 kl 11 9 35 21 -
31/01 kl 12 12 41 25 -
31/01 kl 13 15 43 28 -
31/01 kl 14 19 48 33 -
31/01 kl 15 20 59 37 -
31/01 kl 16 27 70 46 -
31/01 kl 17 30 77 48 -
31/01 kl 18 29 77 51 -
31/01 kl 19 31 81 54 -
31/01 kl 20 33 93 64 -
31/01 kl 21 30 89 67 -
31/01 kl 22 30 87 74 -
31/01 kl 23 29 91 77 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 44 51 21 93
Laveste værets virkning 20 2 -4 -15 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm