Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 269 50 319 311
27/01 kl 14 250 52 302 298
27/01 kl 15 213 56 269 267
27/01 kl 16 166 56 222 214
27/01 kl 17 118 51 169 163
27/01 kl 18 81 46 127 120
27/01 kl 19 64 36 100 101
27/01 kl 20 73 34 107 106
27/01 kl 21 100 31 131 132
27/01 kl 22 141 30 171 168
27/01 kl 23 188 26 214 216

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 282 293 250 285
Laveste vannstand 100 85 79 71 101
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm