Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 319 319 319 311
27/01 kl 14 297 306 302 298
27/01 kl 15 263 275 269 267
27/01 kl 16 209 220 222 214
27/01 kl 17 154 165 169 163
27/01 kl 18 122 127 127 120
27/01 kl 19 103 111 100 101
27/01 kl 20 108 114 107 106
27/01 kl 21 129 138 131 132
27/01 kl 22 165 171 171 168
27/01 kl 23 208 216 214 216

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 284 304 263 307
Laveste vannstand 103 81 73 60 91
Avvik gult nivå -13 -48 -28 -69 -25
Avvik orange nivå -35 -70 -50 -91 -47
Avvik rødt nivå -45 -80 -60 -101 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm