Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 300 - - 305
27/01 kl 13 311 319 319 319
27/01 kl 14 298 302 302 303
27/01 kl 15 267 269 269 270
27/01 kl 16 214 222 222 223
27/01 kl 17 163 169 170 170
27/01 kl 18 120 127 127 128
27/01 kl 19 101 100 100 102
27/01 kl 20 106 107 107 108
27/01 kl 21 132 131 131 132
27/01 kl 22 168 171 172 170
27/01 kl 23 216 214 214 213

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 319 282 293 250 285
Max fra modell: 27.01 18 319 284 292 250 281
Max fra modell: 27.01 12 319 284 291 249 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm