Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 50 50 50 42
27/01 kl 14 47 56 52 48
27/01 kl 15 50 62 56 54
27/01 kl 16 43 54 56 48
27/01 kl 17 36 47 51 45
27/01 kl 18 41 46 46 39
27/01 kl 19 39 47 36 37
27/01 kl 20 35 41 34 33
27/01 kl 21 29 38 31 32
27/01 kl 22 24 30 30 27
27/01 kl 23 20 28 26 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 44 51 21 93
Laveste værets virkning 20 2 -4 -15 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm