Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 229 21 250 253
28/01 kl 01 249 17 266 266
28/01 kl 02 242 14 256 253
28/01 kl 03 213 15 228 221
28/01 kl 04 173 8 181 181
28/01 kl 05 131 7 138 137
28/01 kl 06 95 6 101 101
28/01 kl 07 78 7 85 -
28/01 kl 08 86 8 94 -
28/01 kl 09 115 8 123 -
28/01 kl 10 156 12 168 -
28/01 kl 11 202 11 213 -
28/01 kl 12 243 14 257 -
28/01 kl 13 266 16 282 -
28/01 kl 14 262 17 279 -
28/01 kl 15 233 21 254 -
28/01 kl 16 190 20 210 -
28/01 kl 17 142 22 164 -
28/01 kl 18 99 21 120 -
28/01 kl 19 71 25 96 -
28/01 kl 20 66 27 93 -
28/01 kl 21 84 31 115 -
28/01 kl 22 118 33 151 -
28/01 kl 23 162 37 199 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 282 293 250 285
Laveste vannstand 100 85 79 71 101
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm