Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 253 250 251 250
28/01 kl 01 266 266 266 267
28/01 kl 02 253 256 255 257
28/01 kl 03 221 228 226 226
28/01 kl 04 181 181 182 183
28/01 kl 05 137 138 139 140
28/01 kl 06 101 101 101 101
28/01 kl 07 81 85 87 87
28/01 kl 08 90 94 96 98
28/01 kl 09 122 123 125 128
28/01 kl 10 167 168 170 171
28/01 kl 11 217 213 215 215
28/01 kl 12 262 257 259 258
28/01 kl 13 287 282 284 284
28/01 kl 14 281 279 281 282
28/01 kl 15 253 254 257 258
28/01 kl 16 212 210 211 212
28/01 kl 17 168 164 165 167
28/01 kl 18 127 120 123 124
28/01 kl 19 104 96 98 98
28/01 kl 20 103 93 95 96
28/01 kl 21 121 115 117 117
28/01 kl 22 154 151 152 154
28/01 kl 23 201 199 201 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 319 282 293 250 285
Max fra modell: 27.01 18 319 284 292 250 281
Max fra modell: 27.01 12 319 284 291 249 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm