Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 251 248 248 246
29/01 kl 01 285 281 282 281
29/01 kl 02 292 291 292 291
29/01 kl 03 272 270 271 268
29/01 kl 04 236 234 235 230
29/01 kl 05 197 194 194 187
29/01 kl 06 153 152 154 147
29/01 kl 07 122 122 122 115
29/01 kl 08 118 121 120 113
29/01 kl 09 139 142 141 133
29/01 kl 10 174 176 174 171
29/01 kl 11 212 214 212 212
29/01 kl 12 251 255 252 252
29/01 kl 13 284 285 284 282
29/01 kl 14 287 293 290 287
29/01 kl 15 265 268 265 266
29/01 kl 16 223 229 225 226
29/01 kl 17 182 181 178 181
29/01 kl 18 141 135 135 131
29/01 kl 19 106 98 97 92
29/01 kl 20 84 79 79 77
29/01 kl 21 85 82 83 80
29/01 kl 22 111 107 109 106
29/01 kl 23 150 142 142 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 319 282 293 250 285
Max fra modell: 27.01 18 319 284 292 250 281
Max fra modell: 27.01 12 319 284 291 249 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm