Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 26 43 41 -
29/01 kl 01 25 41 42 -
29/01 kl 02 32 48 44 -
29/01 kl 03 30 47 42 -
29/01 kl 04 30 49 41 -
29/01 kl 05 27 46 42 -
29/01 kl 06 30 48 40 -
29/01 kl 07 31 51 37 -
29/01 kl 08 27 50 41 -
29/01 kl 09 26 51 43 -
29/01 kl 10 27 47 42 -
29/01 kl 11 24 44 37 -
29/01 kl 12 21 45 35 -
29/01 kl 13 18 44 32 -
29/01 kl 14 18 41 30 -
29/01 kl 15 17 38 21 -
29/01 kl 16 12 35 17 -
29/01 kl 17 10 33 14 -
29/01 kl 18 4 24 14 -
29/01 kl 19 5 23 13 -
29/01 kl 20 4 25 10 -
29/01 kl 21 -1 21 6 -
29/01 kl 22 -4 18 6 -
29/01 kl 23 -3 17 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 44 51 21 93
Laveste værets virkning 20 2 -4 -15 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm