Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 192 185 183 182
30/01 kl 01 229 220 221 221
30/01 kl 02 248 245 245 239
30/01 kl 03 242 240 240 231
30/01 kl 04 214 212 209 205
30/01 kl 05 179 173 170 169
30/01 kl 06 136 132 130 129
30/01 kl 07 105 100 99 94
30/01 kl 08 88 83 81 77
30/01 kl 09 95 91 87 85
30/01 kl 10 116 115 115 111
30/01 kl 11 150 151 150 150
30/01 kl 12 192 194 192 190
30/01 kl 13 232 228 227 224
30/01 kl 14 253 250 250 249
30/01 kl 15 248 248 249 245
30/01 kl 16 223 223 220 220
30/01 kl 17 185 181 179 180
30/01 kl 18 143 136 134 136
30/01 kl 19 105 99 96 97
30/01 kl 20 82 73 73 72
30/01 kl 21 78 71 66 66
30/01 kl 22 96 88 83 85
30/01 kl 23 128 117 110 112

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 319 282 293 250 285
Max fra modell: 27.01 18 319 284 292 250 281
Max fra modell: 27.01 12 319 284 291 249 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm