Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 159 -3 156 -
31/01 kl 01 199 -2 197 -
31/01 kl 02 228 -1 227 -
31/01 kl 03 236 -1 235 -
31/01 kl 04 221 -1 220 -
31/01 kl 05 190 1 191 -
31/01 kl 06 154 3 157 -
31/01 kl 07 120 4 124 -
31/01 kl 08 96 7 103 -
31/01 kl 09 90 11 101 -
31/01 kl 10 105 17 122 -
31/01 kl 11 134 21 155 -
31/01 kl 12 171 25 196 -
31/01 kl 13 209 28 237 -
31/01 kl 14 238 33 271 -
31/01 kl 15 248 37 285 -
31/01 kl 16 236 46 282 -
31/01 kl 17 206 48 254 -
31/01 kl 18 168 51 219 -
31/01 kl 19 129 54 183 -
31/01 kl 20 98 64 162 -
31/01 kl 21 83 67 150 -
31/01 kl 22 87 74 161 -
31/01 kl 23 108 77 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 282 293 250 285
Laveste vannstand 100 85 79 71 101
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm