Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 95 -2 93 96
28/01 kl 01 88 -2 86 89
28/01 kl 02 79 -10 69 75
28/01 kl 03 75 -6 69 71
28/01 kl 04 69 -7 62 63
28/01 kl 05 57 -3 54 51
28/01 kl 06 50 -4 46 46
28/01 kl 07 56 -5 51 -
28/01 kl 08 68 -5 63 -
28/01 kl 09 72 -4 68 -
28/01 kl 10 75 -4 71 -
28/01 kl 11 87 -1 86 -
28/01 kl 12 97 1 98 -
28/01 kl 13 94 2 96 -
28/01 kl 14 84 2 86 -
28/01 kl 15 78 -1 77 -
28/01 kl 16 72 2 74 -
28/01 kl 17 59 1 60 -
28/01 kl 18 48 4 52 -
28/01 kl 19 49 5 54 -
28/01 kl 20 59 9 68 -
28/01 kl 21 66 9 75 -
28/01 kl 22 68 10 78 -
28/01 kl 23 78 11 89 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 98 105 103 128
Laveste vannstand 62 46 55 35 60
Avvik gult nivå -27 -55 -48 -50 -25
Avvik orange nivå -37 -65 -58 -60 -35
Avvik rødt nivå -47 -75 -68 -70 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm