Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -19 1 -10 -
31/01 kl 01 -15 3 -8 -
31/01 kl 02 -15 7 -6 -
31/01 kl 03 -12 9 -2 -
31/01 kl 04 -10 13 0 -
31/01 kl 05 -7 17 2 -
31/01 kl 06 -4 19 4 -
31/01 kl 07 -3 21 8 -
31/01 kl 08 1 27 12 -
31/01 kl 09 2 28 16 -
31/01 kl 10 6 35 20 -
31/01 kl 11 10 38 25 -
31/01 kl 12 12 43 27 -
31/01 kl 13 16 49 33 -
31/01 kl 14 20 49 36 -
31/01 kl 15 21 56 42 -
31/01 kl 16 26 56 49 -
31/01 kl 17 28 51 55 -
31/01 kl 18 28 51 54 -
31/01 kl 19 26 48 48 -
31/01 kl 20 22 49 40 -
31/01 kl 21 22 49 39 -
31/01 kl 22 23 52 40 -
31/01 kl 23 23 48 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 16 25 17 56
Laveste værets virkning -1 -9 4 -26 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm