Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 90 37 127 118
27/01 kl 14 82 32 114 112
27/01 kl 15 76 28 104 103
27/01 kl 16 66 25 91 89
27/01 kl 17 52 21 73 73
27/01 kl 18 47 16 63 59
27/01 kl 19 53 10 63 64
27/01 kl 20 62 7 69 75
27/01 kl 21 66 5 71 75
27/01 kl 22 73 1 74 80
27/01 kl 23 87 3 90 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 100 105 102 128
Laveste vannstand 63 47 56 36 60
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm