Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 37 37 37 28
27/01 kl 14 32 33 32 30
27/01 kl 15 26 29 28 27
27/01 kl 16 23 26 25 23
27/01 kl 17 17 20 21 21
27/01 kl 18 15 17 16 12
27/01 kl 19 10 12 10 11
27/01 kl 20 7 10 7 13
27/01 kl 21 4 7 5 9
27/01 kl 22 -1 1 1 7
27/01 kl 23 -1 3 3 2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 16 25 17 56
Laveste værets virkning -1 -9 4 -26 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm