Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -4 -1 -1 2
28/01 kl 01 -3 0 -2 1
28/01 kl 02 -8 -5 -9 -4
28/01 kl 03 -9 -5 -5 -2
28/01 kl 04 -7 -4 -7 -4
28/01 kl 05 -8 -4 -2 -4
28/01 kl 06 -6 -3 -3 -3
28/01 kl 07 -8 -4 -4 -
28/01 kl 08 -5 -2 -4 -
28/01 kl 09 -7 -4 -3 -
28/01 kl 10 -7 -3 -4 -
28/01 kl 11 -4 -1 0 -
28/01 kl 12 -5 0 2 -
28/01 kl 13 -1 3 3 -
28/01 kl 14 -4 2 2 -
28/01 kl 15 -2 2 -1 -
28/01 kl 16 -3 3 2 -
28/01 kl 17 -2 6 2 -
28/01 kl 18 2 10 5 -
28/01 kl 19 1 9 6 -
28/01 kl 20 2 12 10 -
28/01 kl 21 4 15 9 -
28/01 kl 22 4 16 11 -
28/01 kl 23 6 16 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 16 25 17 56
Laveste værets virkning -1 -9 4 -26 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm