Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 90 7 97 -
29/01 kl 01 91 9 100 -
29/01 kl 02 83 10 93 -
29/01 kl 03 75 8 83 -
29/01 kl 04 69 8 77 -
29/01 kl 05 60 4 64 -
29/01 kl 06 51 6 57 -
29/01 kl 07 52 4 56 -
29/01 kl 08 62 4 66 -
29/01 kl 09 71 4 75 -
29/01 kl 10 75 2 77 -
29/01 kl 11 82 6 88 -
29/01 kl 12 93 7 100 -
29/01 kl 13 96 9 105 -
29/01 kl 14 89 5 94 -
29/01 kl 15 80 8 88 -
29/01 kl 16 74 9 83 -
29/01 kl 17 65 11 76 -
29/01 kl 18 53 14 67 -
29/01 kl 19 48 11 59 -
29/01 kl 20 53 12 65 -
29/01 kl 21 62 13 75 -
29/01 kl 22 67 12 79 -
29/01 kl 23 72 13 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 100 105 102 128
Laveste vannstand 63 47 56 36 60
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm