Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 4 15 7 -
29/01 kl 01 6 18 9 -
29/01 kl 02 6 17 10 -
29/01 kl 03 7 16 8 -
29/01 kl 04 9 16 8 -
29/01 kl 05 6 14 4 -
29/01 kl 06 8 18 6 -
29/01 kl 07 5 15 4 -
29/01 kl 08 7 17 4 -
29/01 kl 09 6 17 4 -
29/01 kl 10 7 19 2 -
29/01 kl 11 9 20 6 -
29/01 kl 12 10 20 7 -
29/01 kl 13 11 23 9 -
29/01 kl 14 10 24 5 -
29/01 kl 15 12 25 8 -
29/01 kl 16 11 25 9 -
29/01 kl 17 11 23 11 -
29/01 kl 18 10 23 14 -
29/01 kl 19 11 24 11 -
29/01 kl 20 12 23 12 -
29/01 kl 21 12 25 13 -
29/01 kl 22 10 20 12 -
29/01 kl 23 10 21 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 16 25 17 56
Laveste værets virkning -1 -9 4 -26 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm