Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 83 12 95 -
30/01 kl 01 90 12 102 -
30/01 kl 02 86 10 96 -
30/01 kl 03 77 8 85 -
30/01 kl 04 71 5 76 -
30/01 kl 05 64 4 68 -
30/01 kl 06 55 3 58 -
30/01 kl 07 50 0 50 -
30/01 kl 08 57 -2 55 -
30/01 kl 09 68 -5 63 -
30/01 kl 10 74 -6 68 -
30/01 kl 11 78 -5 73 -
30/01 kl 12 86 -11 75 -
30/01 kl 13 94 -12 82 -
30/01 kl 14 92 -15 77 -
30/01 kl 15 83 -13 70 -
30/01 kl 16 76 -14 62 -
30/01 kl 17 69 -14 55 -
30/01 kl 18 59 -14 45 -
30/01 kl 19 50 -14 36 -
30/01 kl 20 51 -11 40 -
30/01 kl 21 59 -10 49 -
30/01 kl 22 65 -8 57 -
30/01 kl 23 69 -9 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 100 105 102 128
Laveste vannstand 63 47 56 36 60
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm