Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 8 17 12 -
30/01 kl 01 6 15 12 -
30/01 kl 02 5 14 10 -
30/01 kl 03 2 11 8 -
30/01 kl 04 0 10 5 -
30/01 kl 05 -2 9 4 -
30/01 kl 06 -5 7 3 -
30/01 kl 07 -9 3 0 -
30/01 kl 08 -12 -1 -2 -
30/01 kl 09 -13 -1 -5 -
30/01 kl 10 -16 -3 -6 -
30/01 kl 11 -19 -6 -5 -
30/01 kl 12 -22 -8 -11 -
30/01 kl 13 -23 -9 -12 -
30/01 kl 14 -24 -9 -15 -
30/01 kl 15 -24 -9 -13 -
30/01 kl 16 -26 -12 -14 -
30/01 kl 17 -26 -10 -14 -
30/01 kl 18 -25 -9 -14 -
30/01 kl 19 -25 -7 -14 -
30/01 kl 20 -24 -7 -11 -
30/01 kl 21 -23 -6 -10 -
30/01 kl 22 -21 -3 -8 -
30/01 kl 23 -20 -1 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 16 25 17 56
Laveste værets virkning -1 -9 4 -26 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm