Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 76 -10 66 -
31/01 kl 01 86 -8 78 -
31/01 kl 02 88 -6 82 -
31/01 kl 03 80 -2 78 -
31/01 kl 04 72 0 72 -
31/01 kl 05 67 2 69 -
31/01 kl 06 59 4 63 -
31/01 kl 07 52 8 60 -
31/01 kl 08 53 12 65 -
31/01 kl 09 63 16 79 -
31/01 kl 10 72 20 92 -
31/01 kl 11 76 25 101 -
31/01 kl 12 81 27 108 -
31/01 kl 13 89 33 122 -
31/01 kl 14 92 36 128 -
31/01 kl 15 86 42 128 -
31/01 kl 16 77 49 126 -
31/01 kl 17 72 55 127 -
31/01 kl 18 64 54 118 -
31/01 kl 19 55 48 103 -
31/01 kl 20 51 40 91 -
31/01 kl 21 56 39 95 -
31/01 kl 22 64 40 104 -
31/01 kl 23 68 41 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 100 105 102 128
Laveste vannstand 63 47 56 36 60
Avvik gult nivå -26 -53 -48 -51 -25
Avvik orange nivå -36 -63 -58 -61 -35
Avvik rødt nivå -46 -73 -68 -71 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm