Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 57 77 66 -
31/01 kl 01 71 89 78 -
31/01 kl 02 73 95 82 -
31/01 kl 03 68 89 78 -
31/01 kl 04 62 85 72 -
31/01 kl 05 60 84 69 -
31/01 kl 06 55 78 63 -
31/01 kl 07 49 73 60 -
31/01 kl 08 54 80 65 -
31/01 kl 09 65 91 79 -
31/01 kl 10 78 107 92 -
31/01 kl 11 86 114 101 -
31/01 kl 12 93 124 108 -
31/01 kl 13 105 138 122 -
31/01 kl 14 112 141 128 -
31/01 kl 15 107 142 128 -
31/01 kl 16 103 133 126 -
31/01 kl 17 100 123 127 -
31/01 kl 18 92 115 118 -
31/01 kl 19 81 103 103 -
31/01 kl 20 73 100 91 -
31/01 kl 21 78 105 95 -
31/01 kl 22 87 116 104 -
31/01 kl 23 91 116 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 98 119 105 142
Laveste vannstand 62 44 57 25 49
Avvik gult nivå -26 -55 -34 -48 -11
Avvik orange nivå -36 -65 -44 -58 -21
Avvik rødt nivå -46 -75 -54 -68 -31
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm