Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 73 66 65 67
31/01 kl 01 88 78 78 78
31/01 kl 02 92 82 82 84
31/01 kl 03 83 78 76 77
31/01 kl 04 77 72 71 73
31/01 kl 05 74 69 69 70
31/01 kl 06 68 63 65 65
31/01 kl 07 65 60 61 62
31/01 kl 08 68 65 63 65
31/01 kl 09 85 79 76 79
31/01 kl 10 96 92 88 89
31/01 kl 11 96 101 97 99
31/01 kl 12 108 108 103 105
31/01 kl 13 121 122 116 117
31/01 kl 14 132 128 124 123
31/01 kl 15 131 128 128 126
31/01 kl 16 130 126 125 123
31/01 kl 17 132 127 124 123
31/01 kl 18 119 118 110 109
31/01 kl 19 110 103 95 96
31/01 kl 20 99 91 87 87
31/01 kl 21 96 95 92 92
31/01 kl 22 110 104 106 105
31/01 kl 23 111 109 111 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 127 100 105 102 128
Max fra modell: 27.01 18 127 99 104 101 128
Max fra modell: 27.01 12 140 99 102 101 126
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm