Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 146 47 193 -
29/01 kl 01 191 47 238 -
29/01 kl 02 231 51 282 -
29/01 kl 03 258 52 310 -
29/01 kl 04 259 53 312 -
29/01 kl 05 235 52 287 -
29/01 kl 06 196 57 253 -
29/01 kl 07 154 60 214 -
29/01 kl 08 115 54 169 -
29/01 kl 09 88 53 141 -
29/01 kl 10 87 53 140 -
29/01 kl 11 114 61 175 -
29/01 kl 12 156 62 218 -
29/01 kl 13 202 73 275 -
29/01 kl 14 244 80 324 -
29/01 kl 15 273 85 358 -
29/01 kl 16 278 78 356 -
29/01 kl 17 255 79 334 -
29/01 kl 18 215 80 295 -
29/01 kl 19 170 77 247 -
29/01 kl 20 125 72 197 -
29/01 kl 21 89 72 161 -
29/01 kl 22 75 69 144 -
29/01 kl 23 90 62 152 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 309 358 304 315
Laveste vannstand 108 109 140 111 130
Avvik gult nivå -34 -38 11 -43 -32
Avvik orange nivå -50 -54 -5 -59 -48
Avvik rødt nivå -60 -64 -15 -69 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm