Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 108 22 130 -
31/01 kl 01 145 28 173 -
31/01 kl 02 185 32 217 -
31/01 kl 03 223 32 255 -
31/01 kl 04 247 30 277 -
31/01 kl 05 250 30 280 -
31/01 kl 06 229 30 259 -
31/01 kl 07 194 33 227 -
31/01 kl 08 157 34 191 -
31/01 kl 09 123 33 156 -
31/01 kl 10 100 35 135 -
31/01 kl 11 98 39 137 -
31/01 kl 12 119 44 163 -
31/01 kl 13 156 40 196 -
31/01 kl 14 196 50 246 -
31/01 kl 15 233 54 287 -
31/01 kl 16 259 54 313 -
31/01 kl 17 264 51 315 -
31/01 kl 18 246 57 303 -
31/01 kl 19 211 60 271 -
31/01 kl 20 171 57 228 -
31/01 kl 21 133 53 186 -
31/01 kl 22 101 56 157 -
31/01 kl 23 87 53 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 313 309 358 304 315
Laveste vannstand 108 109 140 111 130
Avvik gult nivå -34 -38 11 -43 -32
Avvik orange nivå -50 -54 -5 -59 -48
Avvik rødt nivå -60 -64 -15 -69 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm