Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 8 -8 0 -
31/01 kl 01 52 -7 45 -
31/01 kl 02 86 -5 81 -
31/01 kl 03 97 -5 92 -
31/01 kl 04 78 -2 76 -
31/01 kl 05 34 -2 32 -
31/01 kl 06 -16 -2 -18 -
31/01 kl 07 -54 1 -53 -
31/01 kl 08 -74 6 -68 -
31/01 kl 09 -74 10 -64 -
31/01 kl 10 -57 16 -41 -
31/01 kl 11 -25 22 -3 -
31/01 kl 12 17 25 42 -
31/01 kl 13 61 29 90 -
31/01 kl 14 95 35 130 -
31/01 kl 15 108 41 149 -
31/01 kl 16 92 51 143 -
31/01 kl 17 53 50 103 -
31/01 kl 18 4 55 59 -
31/01 kl 19 -41 60 19 -
31/01 kl 20 -70 65 -5 -
31/01 kl 21 -82 68 -14 -
31/01 kl 22 -75 67 -8 -
31/01 kl 23 -51 69 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 141 150 108 149
Laveste vannstand -68 -83 -94 -96 -68
Avvik gult nivå -19 -55 -46 -88 -47
Avvik orange nivå -35 -71 -62 -104 -63
Avvik rødt nivå -45 -81 -72 -114 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm