Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 10 0 -7 -6
31/01 kl 01 59 45 38 37
31/01 kl 02 96 81 74 75
31/01 kl 03 110 92 89 86
31/01 kl 04 90 76 74 68
31/01 kl 05 46 32 28 29
31/01 kl 06 -3 -18 -25 -23
31/01 kl 07 -34 -53 -59 -58
31/01 kl 08 -48 -68 -72 -71
31/01 kl 09 -46 -64 -64 -67
31/01 kl 10 -29 -41 -45 -45
31/01 kl 11 5 -3 -11 -8
31/01 kl 12 56 42 36 39
31/01 kl 13 104 90 84 89
31/01 kl 14 144 130 128 130
31/01 kl 15 155 149 146 148
31/01 kl 16 142 143 143 144
31/01 kl 17 105 103 102 104
31/01 kl 18 62 59 56 57
31/01 kl 19 29 19 19 20
31/01 kl 20 5 -5 -2 -2
31/01 kl 21 -7 -14 -8 -9
31/01 kl 22 -4 -8 2 1
31/01 kl 23 25 18 31 30

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 177 141 150 108 149
Max fra modell: 27.01 18 177 144 150 110 146
Max fra modell: 27.01 12 178 145 151 110 148
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm