Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 299 46 345 330
27/01 kl 14 276 51 327 316
27/01 kl 15 226 51 277 271
27/01 kl 16 167 46 213 217
27/01 kl 17 114 43 157 155
27/01 kl 18 79 39 118 110
27/01 kl 19 65 35 100 88
27/01 kl 20 75 27 102 99
27/01 kl 21 108 26 134 136
27/01 kl 22 156 26 182 181
27/01 kl 23 209 20 229 232

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 309 318 276 317
Laveste vannstand 100 85 74 72 100
Avvik gult nivå -19 -55 -46 -88 -47
Avvik orange nivå -35 -71 -62 -104 -63
Avvik rødt nivå -45 -81 -72 -114 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm