Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 255 19 274 270
28/01 kl 01 281 16 297 294
28/01 kl 02 273 11 284 280
28/01 kl 03 232 11 243 238
28/01 kl 04 176 8 184 179
28/01 kl 05 125 5 130 130
28/01 kl 06 91 9 100 98
28/01 kl 07 79 6 85 -
28/01 kl 08 89 7 96 -
28/01 kl 09 121 8 129 -
28/01 kl 10 168 8 176 -
28/01 kl 11 221 11 232 -
28/01 kl 12 268 16 284 -
28/01 kl 13 295 14 309 -
28/01 kl 14 291 15 306 -
28/01 kl 15 254 18 272 -
28/01 kl 16 197 19 216 -
28/01 kl 17 140 20 160 -
28/01 kl 18 95 23 118 -
28/01 kl 19 70 22 92 -
28/01 kl 20 68 27 95 -
28/01 kl 21 90 32 122 -
28/01 kl 22 130 32 162 -
28/01 kl 23 180 38 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 345 309 318 276 317
Laveste vannstand 100 85 74 72 100
Avvik gult nivå -19 -55 -46 -88 -47
Avvik orange nivå -35 -71 -62 -104 -63
Avvik rødt nivå -45 -81 -72 -114 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm