Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 266 267 269 269
29/01 kl 01 311 305 305 304
29/01 kl 02 324 318 318 319
29/01 kl 03 296 292 294 292
29/01 kl 04 239 242 242 238
29/01 kl 05 183 185 187 182
29/01 kl 06 142 137 139 135
29/01 kl 07 120 112 112 111
29/01 kl 08 111 115 116 113
29/01 kl 09 128 137 138 134
29/01 kl 10 169 178 177 174
29/01 kl 11 223 223 223 221
29/01 kl 12 275 269 267 265
29/01 kl 13 304 303 300 301
29/01 kl 14 306 311 310 311
29/01 kl 15 278 286 283 284
29/01 kl 16 231 237 236 238
29/01 kl 17 176 177 177 175
29/01 kl 18 126 125 122 119
29/01 kl 19 96 88 87 85
29/01 kl 20 81 74 73 70
29/01 kl 21 85 80 81 80
29/01 kl 22 105 111 112 109
29/01 kl 23 150 151 151 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 345 309 318 276 317
Max fra modell: 27.01 18 345 312 318 278 314
Max fra modell: 27.01 12 346 313 319 278 316
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm